CQI-8 Kademeli Proses Denetimi

CQI-8 Kademeli Proses Denetimi

CQI-8 Kademeli Proses Denetimi

CQI-8 Kademeli Proses Denetimi (Layered Process Audit-LPA)
 
AMAÇ: Müşteri özel istekleri kapsamında ve CQI-8 kılavuzu temelinde LPA denetimi planlama ve gerçekleştirebilme yeteneği kazanmak..
 
Eğitim Süresi: 5 Saat
 
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
 

LPA tanımı ve amaçları

CQI-8 LPA uygulamanın faydaları

IATF Üyesi müşteri özel istekleri ve CQI-8 ilişkisi

Stellantis (FCA ve PSA) özel istekleri ve LPA ilişkisi

Üst yönetimin planlaması

LPA sorumlusunun atanması

LPA hazırlıkları ve planlama – Denetim plan uygulaması

Vardiya denetimlerinde dikkat edilecek konular

Denetçilerin atanmasında dikkat edilecek konular

Denetçilerin denetim sıklığının belirlenmesinde dikkat edilecek konular

Soru listelerinin yaratılması – Uygulama

Soru listelerinin denenmesi

Denetimin gerçekleştirilmesi – Uygulama

LPA metriklerinin oluşturulması

LPA gözden geçirme

LPA Raporlama

LPA süreç akışının anlaşılması – Uygulama

Sınav

KATILIMCI PROFİLİ: Hat liderlerinden üst yönetime kadar her seviye personel.
 
4800 TL Satın Al