Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte Çalışma Eğitimi

AMAÇ: Zemin seviyesine göre tehlike yaratabilecek yüksekte yapılan tüm çalışmalarda güvenli çalışma kural, yöntem ve tekniklerini konusunda bu çalışmalarda bulunanları ve/veya yönetenleri uygulamaya yönelik olarak bilgilendirmek.
 
EĞİTİM SÜRESİ: 8 saat
 
EĞİTİM İÇERİĞİ
 
1- Yüksekte Çalışma Kavramı ve Yasal Boyutları
1.1 Yüksekte çalışma tanımı
1.2 Yüksekte çalışmanın taşıdığı riskler
1.3 Yasal gereklilikler ve düzenlemeler
1.4 İş kazaları
 
2- Yüksekte Çalışmada Yapısal Özellikler
2.1 Serbest Yüksekte çalışma ve riskleri
2.2 Makine ve teçhizat ile yüksekte Çalışma ve riskleri
2.3 Olası kaza riskleri ve çeşitleri
2.4 Endüstriyel Yüksekte çalışma
 
3- Yüksekte Yapılan Çalışmalarda Önlemler
3.1 Teçhizat ve yüksekte çalışma ekipmanları ve kullanımı
3.2 Teçhizatın özellikleri ve çeşitler
3.3 Teçhizatın korunması ve güvenliğinin sürekliliği
3.4 Makine ve Teçhizat ile yüksekte çalışmada alınacak önlemler ve teknikler
3.5 Serbest yüksekte çalışmada alınacak önlemler ve teknikler
 
4- Uygulamaya yönelik davranış geliştirme (uygulama)
4.1 Teçhizat ve ekipmanın kuşanılması
4.2 Kuşanılan ekipmanın 2 ve 3'lü kontrolu
4.3 Yatay ve dikey yaşam hatlarının oluşturulması
4.4 Yaşam hatlarında güvenli hareket ve yer değiştirme
4.5 Yüksekliğin terkedilmesi
4.6 Teçhizatın çıkarılması ve güvenli şekilde korunması
 
KATILIMCI PROFİLİ
Bakım bölümü çalışanları, elektrik ve akışkan tesisatı imalatçıları, İtfaiye ekipleri, inşaat işlerinde çalışanlar, yerden tehlikeli yükseklikte çalışma ihtimali olan herkes ve bu işlerde görevli yöneticiler.
 
12000 TL Satın Al