AIAG Kontrol Planları Eğitimi

AIAG Kontrol Planları Eğitimi

AIAG Kontrol Planları Eğitimi

AMAÇ:  Kontrol planı sistematiğinin anlaşılması.

EĞİTİM SÜRESİ:  1 Gün

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Giriş
 • Kontrol Planları Revizyon Nedenleri
 • IATF 16949 ve Kontrol Planları
 • Bölüm-1 Kontrol Planı Gereklilikleri ve Kılavuz
 • Bölüm-2 Kontrol Planlarının Geliştirilmesi
 • Bölüm-3 Kontrol Plan Fazları
 • Prototip Kontrol Planı-Örnek
 • Ön Seri Kontrol Planı-Örnek
 • Safe Lunch Kontrol Planı-Örnek
 • Üretim Kontrol Planı-Örnek
 • Bölüm-4 Kontrol Planlarının Etkin Kullanılması
 • Reverse FMEA ile Kontrol Planı İlişkisi
 • Yazılım Kullanımı ve Kontrol Planı İlişkisi
 • LPA (Kademeli Proses Denetimi) ve Kontrol Planı İlişkisi
 • Yüksek Otomasyona Sahip Proses Kontrol Planları
 • Jenerik ve FMEA ve Kontrol Planı İlişkisi
 • Reaksiyon Planlarının Anormal Durumları İçermesi ve Kontrol Planı İlişkisi
 • EK-A Kontrol Planı Örnekleri
 • EK-B Form ve Kontrol Listeleri
 • Özel Karakteristik ve Kontrol Planı İlişkisi
 • EK-C Referans Materyaller
 • EK-E Sözlük
 • EK-F Index

EĞİTİM İLE KATILIMCILARIN KAZANIMLARI

 • Kontrol planı sistematiğinin anlaşılması
 • Prototip kontrol planının anlaşılması
 • Ön seri kontrol planının anlaşılması
 • Safe Lunch (Güvenli Başlama) kontrol planının anlaşılması
 • Üretim kontrol planının anlaşılması
 • Özel karakteristik tablosunun anlaşılması
 • Kontrol plan checklist kullanımı
 • Black Box (Kara Kutu) proses kontrol planlarının anlaşılması

KATILIMCI PROFİLİ
Ürün devreye alma sürecinde rol alan her seviyedeki personel.

NOT:  İçerik, yapılan ihtiyaç analizi sonuçları doğrultusunda, geliştirilebilir veya konu akış süreleri değiştirilebilir.

2640 TL Satın Al