APQP İleri Ürün Kalite Planlaması

APQP İleri Ürün Kalite Planlaması

APQP İleri Ürün Kalite Planlaması

AMAÇ: İyi bir proje yönetimi için, yapılabilirlik aşamasından proje planlama süreci ve PPAP sunumuna kadar olan adımların anlaşılması
 
EĞİTİM SÜRESİ: 8 saat
 
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
 • Giriş
 • Otomotiv Endüstrisinde Geri Çağırmalar
 • Geri Çağırmalar ve Maliyet İlişkisi
 • Öğrenilen Dersler Olarak Kullanılabilecek Portallar, Devlet Teşkilatları
 • Ürün Güvenliği Kavramı
 • IATF Yapısı
 • Müşteri Özel İstekleri
 • ISO 9001 ve IATF 16949 Standartları İçindeki Olası APQP İlişkisi
 • Yardımcı Araçların Tanıtımı
 • İyi Bir APQP Süreci ve Ürün Güvenliği İlişkisi
 • APQP Revizyon Nedenleri
 • APQP Faydaları
 • APQP Majör Değişiklikler
 • APQP Süreci
 • Ürün Tasarım Süreci - Örnek Süreç Analizi
 • Faz-1 Programın Tanımlanması ve Planlama
 • Faz-2 Ürün Tasarım ve Geliştirmesi
 • Proses Tasarım Süreci - Örnek Süreç Analizi
 • Faz-3 Proses Tasarım ve Geliştirmesi
 • Faz-4 Ürün ve Prosesin Onaylanması
 • Faz-5 Müşteri Geri Bildirimi ve Düzeltici Faaliyetler
 • Kontrol Tablolarının Anlaşılması ve Yorumlanması
 • Liderlik ve Destek Tanımlaması
 • Eskalasyon
 • Risk Değerlendirme ve Azaltma Çalışmaları
 • EK-A Ürün Kalite Planlama Kontrol Listeleri
 • EK-B Faz Geçiş Değerlendirme Tabloları
 • EK-C Analitik Teknikler
 • EK-D Ekip Fizibilite Taahhüdü
 • EK-E Kalite Planlama Özet ve Onayı
 • APQP Planlaması - Örnek Olay Çalışması
 • Risk Değerlendirme Uygulamaları - Örnek Olay Çalışması
 
EĞİTİM İLE KATILIMCILARIN KAZANIMLARI
 • APQP süreçlerinin anlaşılması
 • Ürün devreye alma esnasındaki işlem sıralarının belirlenmesi
 
KATILIMCI PROFİLİ
Ürün devreye alma sürecinde rol alan her seviyedeki personel.
 
2640 TL Satın Al