PLM Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi

PLM Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi

PLM Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi

PLM (Product Life Cycle Management) Eğitimi
 
AMAÇ: Ürün devreye alma sürecinden itibaren ürünün satışı ve sahaya sunulmasına kadar olan tüm süreçlerde ürün ömür döngüsünün analiz edilmesi ve adım adım tüm süreçlerde yapılması gerekenlerin anlaşılmasıdır.
 
EĞİTİM SÜRESİ: 16 saat
 
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
1. Ürün Güvenliği
a. Yeni ürün tasarımı aşamasında ele alınması gereken girdiler
b. Ürün güvenliğine ilişkin olarak yasal şartlar ve şirket olarak sorumluluklarınız (örnek yaşanmış olaylar ile birlikte)
c. Ürün güvenlik kanunu
d. Recall
e. Removal
2. Ürün Bütünlüğü (Product Integrity) (örnek yaşanmış olaylar ile birlikte)
a. Fabrikasyon sorumluluğu
b. Tasarım sorumluluğu
c. Tasarım girdilerinin değerlendirilmesi
d. Maliyetlerin analiz edilmesi
e. DFMEA’da dikkat edilmesi gerekenler
f. Tasarım BOM, Tedarikçi BOM, Üretim BOM, Servis BOM arasındaki farklar
g. Talimat sorumluluğu
h. Rakiplerin ürünlerinin takip edilmesi sorumluluğu
i. Ürünlerin piyasada gözlemlenmesi sorumluluğu
3. Ürün Bütünlüğü Kapsamında Ürün Ömür Döngüsü (örnek yaşanmış olaylar ile birlikte)
a. Güncel teknik seviye
b. Güncel teknolojik seviye (state of art)
c. Satış sonrası faaliyetleri ve ürün ömür döngüsü içerisinde nasıl değerlendirilmesi gerektiği
d. İşletme içerisindeki verilerin değerlendirilmesi ve ürün değişikliklerine/geliştirme prosesine aktarılması
e. Ürün değişiklik yönetimi
4. Ürün Uygunluğu (CoP)
a. Ürün ömür döngüsü kapsamında uluslararası portalların kullanılması (KBA, RAPEX, NHTSA)
b. İşletme içi faaliyetler
c. Sahte parça yönetimi
d. Yetkinliklerin periyodik olarak gözden geçirilmesi
 
KATILIMCI PROFİLİ
İşletmelerde özellikle proje devreye alma sürecinde (tasarım ve proses tasarım dahil) ve satış ile satış sonrası hizmetler ekibi personeli ile kaliteciler.
 
KATILIMCILARIMIZIN KAZANIMLARI
  • Ürün güvenliğinin ne demek olduğunun anlaşılması,
  • Ürün tasarım sürecinde ele alınması gereken tüm bilgilerin ne olduğunun öğrenilmesi,
  • Uygun ürün devreye alma sürecinin adımlarının anlaşılması ve
  • Ürün ömür döngüsü içerisinde dikkat edilmesi gereken temel başlıkların kavranması hedeflenmektedir.

 

12000 TL Satın Al