Problem Çözme Teknikleri

Problem Çözme Teknikleri

Problem Çözme Teknikleri

AMAÇ: Doğru problem tanımlamasının yapılarak üretim işletmelerinde etkin problem çözme tekniklerinin uygulanması ve kurumsal bilgi olarak doğru şekilde muhafaza edilmesinin sağlanması.
 
EĞİTİM SÜRESİ: 8 saat
 
PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ
1. Beyin alıştırmaları
2. İyi bir problem çözme
3. Problem çözme sürecinin öğeleri (proses yaklaşımı)
4. Problem çözme ve standart ilişkisi
5. Problem çözme yöntemleri (G8D, Balık Kılçığı, Beyin Fırtınası)
6. Doğru kök neden analizi
7. Kök neden analizi ve düzeltici faaliyet ilişkisi
8. Hata önleme yöntemleri (Tasarım FMEA ile Proses FMEA’nın seri üretimdeki uygunsuzluk ilişkisi)
9. Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet yönetimi ve ürün güvenliği ilişkisi
10. Kurumsal bilginin entegrasyonu
11. Doğru problem çözme süreci
 
KATILIMCI PROFİLİ
İşletme içerisinde problem çözme sürecinde bulunan her seviye personel.
 
3000 TL Satın Al