SPC İstatistiksel Proses Kontrol

SPC İstatistiksel Proses Kontrol

SPC İstatistiksel Proses Kontrol

AMAÇ: Dağılım, yayılım, proses yeterliliği, proses kararlılığı, aşırı ayar gibi kavramların anlaşılması ve Cp, Cpk, Pp, Ppk ilişkini anlamak. İstatistiksel tekniklere hakim olmak.
 
EĞİTİM SÜRESİ: 1 Gün
 
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
1. IATF ve spc ilişkisi
2. IATF ve müşteri özel istekleri ilişkisi
3. IATF ve özel karakteristik ilişkisi
4. Histogram
5. Konum
6. Yayılım
7. Standart sapma
8. Varyasyon ve varyasyon kaynakları
9. Varyasyon kaynaklarının azaltılması
10. Kontrol dışılık sinyalleri ve yorumlanması
11. Cp, Cpk ilişkisi
12. Cpk, Ppk ilişkisi
13. Z testleri ve uygulama
14. X-R kartı ve uygulama
15. X-MR kartının değerlendirilmesi
16. P kart
17. U kart
18. Stop light kartı ve uygulama
 
SPC EĞİTİMİ İLE KATILIMCILARIN KAZANIMLARI
  • SPC Terminolojisinin Anlaşılması
  • Temel İstatistik Bilgisi
  • SPC Kavramlarını Öğrenme ve Yorumlayabilme
  • SPC Uygulayabilme
 
KATILIMCI PROFİLİ
Kalite, proje, üretim ve laboratuvar personelleri
 
1800 TL Satın Al