AS9100 Havacılık Uzay ve Savunma Yönetim Sistemi

AS9100 Havacılık Uzay ve Savunma Yönetim Sistemi

AS9100 Havacılık Uzay ve Savunma Yönetim Sistemi

AS9100 Aerospace Temel Eğitimi
 
AMAÇ: AS9100 standardı çerçevesinde katılımcılar tarafından standardın beklentilerinin anlaşılması ve müşteri isterleri ile standart arasında bağın kurulması.
 
EĞİTİM SÜRESİ: 16 saat 
 
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
 
1. Aerospace yapısı ve sektörün tanıtımı
2. Proses yaklaşımı
3. Risk temelli düşünce
4. OASIS alt yapısı
5. Annex SL yapısı
6. PUKO döngüsü
7. İlgili taraflar ve beklentilerinin anlaşılması 
8. Risk ve fırsat değerlendirmesi 
9. AS9100 maddelerinin değerlendirilmesi
10. Operasyonel risk yönetimi 
11. Konfigürasyon yönetimi
12. Sahte parça yönetimi
13. Denetimlerde dikkat edilmesi gerekenler
14. Denetimlerde en sık karşılaşılan problemler
15. Vak’a analizleri
 
KATILIMCI KAZANIMLARI
AS9100 gerekliliklerine hakim olacaklardır.
 
KATILIMCI PROFİLİ
AS9100 standardı ile etkileşimde bulunan her seviyedeki personel.
 
9600 TL Satın Al