Sahte Parça Yönetimi Eğitimi

Sahte Parça Yönetimi Eğitimi

Sahte Parça Yönetimi Eğitimi

Aerospace Satınalma Süreç ve Sahte Parça Yönetimi
 
AMAÇ: Sektöre ve standart beklentilerine yönelik olarak satınalma sürecinin anlaşılması ve sahte parça yönetimi şartlarının öğrenilmesi
 
EĞİTİM SÜRESİ: 5 saat
 
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
 

Sektörün tanınması

Satına süreç yapısının anlaşılması

Sahte parçaların önlenmesi kılavuzunun tanıtılması (SCMH)

Tedarikçi seçme eleme ve denetim aşamasında sahte parça risklerinin değerlendirilmesi

Değişikliklerin satınalma sürecinde sahte parça yönetimine yönelik olarak ele alınması

Sahte parça yönetimine yönelik olarak internet üzerindeki kaynakların tanıtılması

Şüpheli, onaylanmayan ve çalınmış olan parçalara yönelik bilgilerin onaylı kaynaklar üzerinden elde edilmesi

EASA portal tanıtımı

FAA portal tanıtımı

CAA portal tanıtımı

GIDEP portal tanıtımı

ERAI portal tanıtımı

Elektronik malzemeler için sahte parça yönetimi ve iyi uygulamalar

Kimyasal malzemeler için sahte parça yönetimi ve iyi uygulamalar

Plastik malzemeler için sahte parça yönetimi ve iyi uygulamalar

Metal malzemeler için sahte parça yönetimi ve iyi uygulamalar

AS6174’e göre sahte parça yönetimi

AS9163’e göre CoC Belgelerinin Hazırlanması

Sınav

 

KATILIMCI KAZANIMLARI
AS9100 gereklilikleri kapsamında satınalma süreci, giriş kalite ve üretim adımlarında sahte parça yönetimini anlayacaklardır.
 
KATILIMCI PROFİLİ Satınalmacılar, kaliteciler, her seviyeden üretim personeli ve yönetim üyeleri ile müdürler.
 
6000 TL Satın Al