TPM Toplam Üretken Bakım

TPM Toplam Üretken Bakım

TPM Toplam Üretken Bakım

AMAÇ: İşletme içerisinde etkin bakım uygulaması yaparak arıza sürelerinin düşürülmesini sağlamak ve çalışanları bakım sürecinin bir parçası haline getirebilmek.

EĞİTİM SÜRESİ: 8 saat

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Toplam üretken bakım süreci
 • Bakım süreç risk ve fırsatlarının belirlenmesi
 • Bakım sürecinin performans göstergelerinin belirlenmesi
 • Etkinlik ve verimlilik performans göstergelerinin belirlenmesi
 • Toplam üretken bakım aşamaları
 • 1nci seviye bakım
 • Planlı bakım
 • Kestirimci bakım faaliyetleri
 • Tesis bakım faaliyetleri
 • Veri analizi ve ölçme
 • Sürekli iyileştirme faaliyetleri

 

EĞİTİM İLE KATILIMCILARIN KAZANIMLARI

 • Arıza önleme metotlarını geliştirmeye yönelik bakış açısı kazanma
 • Bakım faaliyetlerini önceliklendirme beceri kazanma
 • Bakım etkinlik değerlendirme kabiliyeti kazanma

 

EĞİTİM KATILIMCI PROFİLİ
Her kademe de yer alan bakım personeli

 

9600 TL Satın Al