VDA 6.5 Ürün Denetimi

VDA 6.5 Ürün Denetimi

VDA 6.5 Ürün Denetimi

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Eğitim Süresi: 8 Saat

VDA 6.5 ÜRÜN DENETİMİ EĞİTİM İÇERİĞİ

1. Ön Söz (IATF ve VDA 6.5 ilişkisi ile müşteri özel istekleri bağlantısı)

1.1 VW Müşteri Özel İstekleri

1.2 IATF Üyesi Müşterilerin Ürün Denetimine Yönelik Olarak Özel İstekleri

2. Amaç ve Uygulama Alanı

3. Ürün Denetimi Sırası

4. Denetim Programı

4.1 ABC Risk Sınıflandırması

4.1.1 Denetim Programının Tanımlanmasına Yönelik Girdiler

4.2. Denetim Programı Şartları

4.2.1 Denetim Programı Önceliklendirilmesi

4.3. Denetim Programı Kapsamı

4.4. Denetim Programının Uygulanması

4.5. Denetim Programının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

5. Denetim Planı

5.1. Kontrol Karakteristikleri ve Gereklilikleri

5.2. Test Ekipmanları ve Test Edilecek Parça Sayısı

5.3. Test Parçaları İçin Gereklilikler

5.3.1. Parçaların Uzaklaştırılması

5.3.2. Parça Etiketleme

5.3.3. Parçaların Taşınması ve Paketlenmesi

5.3.4. Ürün Dönüşleri

5.4. Referans Dokümanlar

6. Ürün Denetiminin Tamamlanması

7. Denetim Raporu

7.1. Sapmaların Raporlanması

8. Denetim Sonrası Faaliyetlerin Başlatılması

8.1. Acil Aksiyonlar

8.2. Bilgi Transferi

9. Ürün Denetçilerinin Nitelikleri

9.1. Ürün Denetçileri

9.2. Ek Sorumluluklar

10. Referans Dokümanları

11. Tanımlar ve Tarifler

12. Örnek Olay Çalışmaları

13. Sınav


KATILIMCI KAZANIMLARI:

  • Ürün Denetçiliği Kavramının ve IATF 16949 Standardı ile İlişkisinin Anlaşılması
  • Alman Müşterilerin Özel İsteklerinin Anlaşılması
  • Ürün Denetim Planı Yapılırken Önceliklendirme Kabiliyetinin Kazanılması


KATILIMCI PROFİLİ:
Ürün denetimi aşamasında bulunan her seviye personel

 

6000 TL Satın Al