VDA 8D Problem Çözme Teknikleri

VDA 8D Problem Çözme Teknikleri

VDA 8D Problem Çözme Teknikleri

VDA 8D Eğitimi
 
AMAÇ: Doğru problem tanımlamasının yapılarak üretim işletmelerinde etkin problem çözme tekniklerinin uygulanması ve kurumsal bilgi olarak doğru şekilde muhafaza edilmesinin sağlanması ve VDA 8D yaklaşımının anlaşılması.
 
EĞİTİM SÜRESİ: 8 saat
 
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
 
1. İyi bir problem çözme
2. Problem çözme sürecinin öğeleri (proses yaklaşımı)
3. Problem çözme ve standart ilişkisi
4. VDA 8D yaklaşımı
5. VDA Hata Neden Kategorileri (QDX)
6. Doğru kök neden analizi (hata kök nedeni ve hatanın yakalanamamasının kök neden ilişkisi)
7. Kök neden analizi ve düzeltici faaliyet ilişkisi (hatanın kök nedeninin düzeltici faaliyeti ve yakalanamamasının düzeltici faaliyeti)
8. Kurumsal bilginin entegrasyonu
9. Doğru problem çözme süreci
 
KATILIMCI PROFİLİ
İşletme içerisinde problem çözme sürecinde bulunan her seviye personel.
 
4800 TL Satın Al