VDA RGA MLA Olgunluk Seviyesi Güvencesi

VDA RGA MLA Olgunluk Seviyesi Güvencesi

VDA RGA MLA Olgunluk Seviyesi Güvencesi

MLA - OLGUNLUK SEVİYESİ GÜVENCESİ EĞİTİMİ (Maturity Level Assurance)

AMAÇ: Proje planlama aşamasında MLA yaklaşımını kullanarak Alman ekolünden gelen firmaların projelerdeki beklentilerini karşılamak.

EĞİTİM SÜRESİ: (16 saat)

MLA OLGUNLUK SEVİYESİ GÜVENCESİ EĞİTİMİ İÇERİĞİ

  • MLA arka plan
  • MLA son değişiklikleri
  • MLA amaç, hedef ve kapsamı
  • Risk seviyelendirmesi
  • Olgunluk seviyesi fazlarının gözden geçirilmesi
  • Her olgunluk seviyesinin arkasındaki ölçüm kriterlerinin anlaşılması
  • APQP ve MLA kıyaslaması
  • MLA değerlendirme, raporlama ve eskalasyon gereklilikleri


KATILIMCI KAZANIMLARI
Eğitim sonunda katılımcılar ürün geliştirme aşamalarında risk seviyelendirme yapabilecekler ve proje yönetimi kabiliyeti kazanabileceklerdir.


KATILIMCI PROFİLİ
VW gibi firmaların projelerinde görev alan proje personeli

 

8400 TL Satın Al