VW Formel Q

VW Formel Q

VW Formel Q

Formel Q – Genel Eğitimi
 
AMAÇ: VW tedarikçileri için spesifik gerekliliklerin anlaşılması ve açıklanmasıdır.
 
Eğitim Süresi: 8 Saat
 
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
 • Otomotiv endüstrisinde ürün bütünlüğü
 • Günümüzde ürün güvenliği
 • Geri çağırma kapsamı (recall)
 • Ürün güvenliğine yönelik olarak internetteki bilgi kaynakları
 • IATF Yapısı
 • Müşteri özel istekleri ve IATF ilişkisi
 • VW müşteri özel istekleri
 • Formel Q Yeterlilik
 • QTR teklif paketinin incelenmesi ve gereklilikler
 • Formel Q Yeni Parça Devreye Alma
 • VW ürün devreye alma fazları ve anlamları
 • VW A,B,C risk analizi değerlendirmesi
 • Konsept sorumluluk mutabakatı
 • Formel Q Yeterlilik – VDA 6.3 için ek gereklilikler
 • VW 99000 Genel Ürün Kalitesi şartname tanıtımı
 • VW 01058 Teknik resim şartname tanıtımı
 • VW 01067 Ürünler için RFID kodlama şartname tanıtımı
 • VW 01155 İlk onay ve değişiklik yönetimi şartname tanıtımı
 • VW 80005 Elektrik ve elektronik ürünlerin saha iadelerinin analizi şartname tanıtımı
 • VW 34022 Üretim ekipmanları için işaretleme şartname tanıtımı
 • VDA 6.3 Proses Denetimi bilgilendirmesi
 • VDA 2 PPA bilgilendirmesi
 • VDA 6.5 Ürün Denetimi bilgilendirmesi
 • MLA Olgunluk Seviyesi Güvencesi bilgilendirmesi
 • MLA ile VW ürün devreye alma fazları arasındaki ilişkinin açıklanması
 • VW Özel Karakteristikler (D/TLD) bilgilendirmesi
 • D/TLD karakteristiklerin denetlenmesine yönelik soru listesi örneği
 • Sınav
 
KATILIMCI PROFİLİ
VW ürün devreye alma ve seri üretim süreci içerisinde işletmelerde bulunan ve bu süreçte VW ile iletişim kurma ihtiyacı bulunan tüm üyeler.
 
6000 ₺ Satın Al